Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Lęborskiej otrzymała w 2019 r. dotację w wysokości 13230 zł na realizację zadania „Zakup nowowści wydawniczych do bibliotek publicznych“ w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Pogram Rozwoju Czytelnictwa“.
Celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników, budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycz-nego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a przede wszystkim zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.