Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Przygotowałyśmy szkolenie pierwszej pomocy, które poprowadziała Ochotnicza Służba Ratownicza z Lęborka. Otrzymaliśmy granty ze Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Warszawy. Prezenty te otrzymali pierwsi chętni, którzy przećwiczyli pierwszą pomoc.