Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska


RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) - prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska z siedzibą w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Lęborska 20, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, tel. (+48 59) 861 21 13 (nazywana dalej „Biblioteką”).
    2. Inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Anna Cykman, kontakt e-mail: ankacykman@gmail.com.
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki na podstawie art.6 ust.1 pkt b ww. rozporządzenia. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Biblioteki.
    4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania statusu czytelnika Biblioteki (tj. do czasu rezygnacji ze statusu czytelnika, lub wykreślenia z listy czytelników – pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki).
    5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.
    6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
    7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisania do Biblioteki. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki.