Ułatwienia dostępu

BIBLIOTEKA PUBLICZNA NOWA WIEŚ LĘBORSKA

ACADEMICA

Opublikowane przez Kamilla w dniu

Czym jest Academica?

Istotą Academica jest udostępnianie publikacji przydatnych w pracy naukowej lub kształceniu szkolnym i akademickim w dostępie terminalowym na terenie wymienionych w art.28 ust.1 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych instytucji, które przystąpiły do systemu.

Czy korzystanie z Academiki jest darmowe?

Tak, zarówno przystąpienie do systemu, jak i dalsze korzystanie jest bezpłatne.

Jakie publikacje są udostępniane w Academice?

W Academica udostępniane są przede wszystkim publikacje z lat 1990-2018: podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wszystkich dziedzin wiedzy. Twórcy systemu chcą w ten sposób umożliwić szerszy dostęp w szczególności do niskonakładowych książek i czasopism naukowych, jak również do publikacji naukowych niedostępnych w handlu tym instytucjom, które nie posiadają ich w swoich zasobach. Mając na celu stworzenie jednego punktu dostępu do wszystkich zbiorów cyfrowych BN, w Academica udostępniono także zasób POLONY – publikacje znajdujące się w domenie publicznej oraz udostępnione na wolnych lub udzielonych BN licencjach.

Jak czytelnik może założyć konto w Academice?

Aby założyć konto w Academice należy udać się do jednej z instytucji, które przystąpiły do systemu (m.in. naszej biblioteki) i zgłosić się do jej pracownika.

Gdzie można znaleźć materiały instruktażowe dotyczące Academiki?

Funkcjonalności Academiki zostały szczegółowo opisane w  podręczniku administratora oraz w  podręczniku czytelnika . Uzupełnieniem podręczników są filmy instruktażowe dostępne pod tym adresem.

Czy udostępnianie w Academice współczesnych publikacji nie łamie praw autorskich?

Podstawę prawną udostępniania zasobów cyfrowych w systemie Academica stanowią tzw. licencje ustawowe, zawarte w art.28 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , którego ust.1 pkt 3 stanowi, że biblioteki, muzea, archiwa, instytucje oświatowe, uczelnie, instytuty badawcze prowadzące działalność, o której mowa w art.2 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych mogą „udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek”. Z art.28 ust.2 wynika, że udostępnianie egzemplarza cyfrowego nie może skutkować zwiększeniem liczby udostępnianych egzemplarzy. Z tego względu Academica umożliwia dostęp do każdej publikacji nie większej liczbie czytelników niż liczba posiadanych w postaci fizycznej egzemplarzy, które nie są w inny sposób udostępniane Udostępnianie odbywa się zatem podobnie jak w przypadku międzybibliotecznych wypożyczeń publikacji papierowych, choć bez konieczności oczekiwania na transport zamówionej publikacji.

By ułatwić użytkownikom korzystanie z zasobów chronionych prawem autorskim wprowadzono system rezerwacji publikacji w Instytucjach partnerskich. Pozwala to na zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu w wybranych przez nich terminach do szczególnie popularnych publikacji.

Czy złożenie rezerwacji jest warunkiem koniecznych, aby skorzystać z publikacji?

Nie, złożenie rezerwacji jest opcjonalne i ma jedynie zagwarantować, że dana publikacja będzie dostępna dla czytelnika w wybranym terminie. Jeśli nikt w tym samym czasie nie korzysta z danej publikacji, to istnieje możliwość otworzenia publikacji na terminalu bez składania rezerwacji.

Czy istnieje możliwość pobierania lub drukowania materiałów chronionych prawem autorskim?

Nie, możliwość zapisywania i drukowania chronionych utworów została zablokowana zgodnie z  wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości . Dozwolone jest jednak wykonywanie kopii fotograficznych przez osoby fizyczne zgodnie z zapisem o dozwolonym użytku osobistym z art.23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych .

Część publikacji naukowych jest udostępniana w Internecie na wolnych licencjach. Czy są one uwzględnione w Academice?

Academica udostępnia część czasopism naukowych publikowanych w sieci Internet w ramach wolnego dostępu. Biblioteka Narodowa pozyskała ponadto licencje niewyłączne na udostępnienie ponad 100 tytułów czasopism naukowych oraz kilkudziesięciu książek z różnych dziedzin wiedzy.

Czy zasoby Academiki będą się zwiększać?

Tak, liczba publikacji udostępnianych w Academice zwiększa się każdego dnia o ponad 1000 obiektów. Po zakończeniu projektu, w ramach którego zaprojektowano i zrealizowano Academikę, jej zasoby zasiliło 700 tys. artykułów naukowych, zeskanowanych w ramach projektu „Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz”. Merkuriusz był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, a partnerem projektu była Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. W przypadku nieodnalezienia poszukiwanej publikacji w zasobach Academiki istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na jej digitalizację poprzez formularz kontaktowy .

Jaka jest przewaga Academiki nad wypożyczaniem tradycyjnym?

Przewaga Academica nad wypożyczaniem tradycyjnym polega przede wszystkim zwiększeniu liczby instytucji, które mogą korzystać bezpośrednio ze zdigitalizowanych zbiorów oraz rozszerzeniu liczby publikacji dostępnych poza siedzibą BN. Zaletą jest także czas realizacji – publikacje w systemie Academica są dostępne natychmiast, zaś w systemie tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych czas oczekiwania wynosi około 2-3 tygodnie.