Ułatwienia dostępu

BIBLIOTEKA PUBLICZNA NOWA WIEŚ LĘBORSKA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenia w cyberprzestrzeni

Realizując zadania, wynikające z art.22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skutecznie stosować sposoby zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo, zgodnie z art.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy”.

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.),
 • kradzieże tożsamości, kradzieże mienia (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
 • blokowanie dostępu do usług,
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
 • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję).

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • zainstaluj i używaj oprogramowania przeciw wirusom. Stosuj ochronę w czasie rzeczywistym,
 • aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki,
 • aktualizuj oprogramowanie antywirusowe oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i czy robi to automatycznie),
 • nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia,
 • nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu SSL,
 • nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających lub do publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony),
 • skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe – złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci, może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony – należy je wykryć i zlikwidować,
 • pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji,
 • sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera antywirusowego,
 • nie odwiedzaj stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu), często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia,
 • nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu – niech np. będą zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane – hasło przekazuj w sposób bezpieczny,
 • nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich,
 • pamiętaj o uruchomieniu firewalla na każdym urządzeniu,
 • wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami, to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

Dodatkowych informacji uzyskają Państwo na poniżej wskazanych stronach:

 • zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów prowadzony na witrynie internetowej CSIRT NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym https://www.cert.pl/ouch/
 • strona internetowa kampanii STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ. mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni  https://stojpomyslpolacz.pl/stp/