Ułatwienia dostępu

BIBLIOTEKA PUBLICZNA NOWA WIEŚ LĘBORSKA

REGULAMIN WYDAWANIA KODÓW DO LEGIMI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

Regulamin wydawania kodów do Legimi w Bibliotece Publicznej w Nowej Wsi Lęborskiej
(obowiązuje od 1 grudnia 2022)

1. Jeden Czytelnik  może otrzymać tylko jeden kod dostępu do Legimi.
2. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Nie ma możliwości rezerwacji kodu.
4. Od 1 grudnia 2022r. Biblioteka nie udostępnia czytelnikom kodów telefonicznie, mailowo ani poprzez wiadomość wysłaną do Biblioteki na Facebooku.
5. Istnieją wyjątki od tej reguły rozpatrywane indywidualnie przez Dyrekcję Biblioteki, np. w przypadku niepełnosprawności osoby, kod do Legimi w jej imieniu za okazaniem jej karty lub dowodu tożsamości może uzyskać inna, upoważniona do tego osoba.
6. W przypadku komunikatu o błędnym kodzie każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Bibliotekarz, który wydał kod zgodnie z procedurami wydawania kodów nie ma obowiązku przekazania kolejnego kodu tej samej osobie, która zgłasza nieprawidłowości związane z wykorzystaniem kodu.
7. Biblioteka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Biblioteki i w mediach społecznościowych.
8. Czytelnik otrzymuje nieograniczony dostęp do e-booków w aplikacjach Legimi na okres jednego miesiąca od daty aktywowania kodu.
9. Kod należy aktywować na stronie https://www.legimi.pl/pomorskie/ najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym został wydany (np. kod otrzymany 15 grudnia  2022 roku należy aktywować nie później niż 31 grudnia 2022 roku). Po tym dniu kod wygasa.
10. Aktywowanie kodu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu udostępniania ebooków i polityki prywatności Legimi.
11. Czytelnik może korzystać z ebooków udostępnionych za pośrednictwem http://bibliotekanwl.pl/ wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) z wyłączeniem własnego użytku osobistego.

Logo Legimi