Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska


RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska pełni Pani Anna Cykman ankacykman@gmail.com

Prosimy także o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4-05-2016 r.), dalej RODO, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska z siedzibą w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 20 (nazywana dalej „Biblioteką”).
  2. Inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Anna Cykman.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b ww. rozporządzenia. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Biblioteki.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania statusu czytelnika Biblioteki (tj. do czasu rezygnacji ze statusu czytelnika, lub wykreślenia z listy czytelników – pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki).
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisania do Biblioteki. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki.