Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska


Quiz wiedzy - Stanisław Lem

Na plakacie na czarnym tle chłopiec w kosmicznym, białym skafandrze i wystającą z jego głowy rurką.

Quiz wiedzy – o Stanisławie Lemie. Do wypełnienia online lub do zrobienia na miejscu w bibliotece (wyniki konkursu ogłosimy 2 grudnia w mediach społecznościowych). Link do quizu [https://forms.gle/QAZGeHPB3dBmTo35A]. 

Regulamin quizu wiedzy o Stanisławie Lemie w ramach „LEMiada 2021” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowa Wieś Lęborska
W ramach obchodów Roku Lema Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Lęborskiej organizuje cykl wydarzeń pt. „LEMiada 2021”. Jednym z wydarzeń jest quiz wiedzy o Stanisławie Lemie.
1. Organizatorem quizu jest Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Lęborskiej.
2. Quiz adresowany jest do młodzieży ze szkół średnich i osób dorosłych.
3. Quiz składa się z 18 pytań jednokrotnego wyboru (odpowiedzi a, b, c) z zakresu wiedzy o  życiu i twórczości Stanisława Lema. Quiz można rozwiązać i przesłać online lub wypełnić w bibliotekach.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie ich rodzin Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Lęborskiej.
5. Quiz wiedzy odbędzie się od 8 do 30 listopada 2021 r.
6. Wyniki quizu wiedzy i wręczenie nagród nastąpi 2 grudnia w bibliotece głównej w Nowej Wsi Lęborskiej.
7.  Zwycięzcy quizu otrzymają dyplom oraz mały upominek.
8. Nagrody będą do odbioru w siedzibie głównej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Lęborskiej.
9. Uczestnik, biorąc udział w quizu akceptuje jego regulamin.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zamian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie testu.

11. Regulamin quizu jest dostępny na stronie http://bibliotekanwl.pl/
12.Udział w quizie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.).
13. Informacji udziela Kamilla Knap-Wrześniewska tel. 502 618 264, 513 901 046, e-mail: biblioteka.nwl@gmail.com, dyrektor.biblioteka.nwl@gmail.com
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych uczestników quizu jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem IOD anka.cykman@gmail.com. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dane będą przetwarzane w celach związanych z quizem.
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rozstrzygnięcia quizu przez okres trwania quizu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac nagrodzonych.